^
Jesteś tutaj: Strona główna / Zaświadczenia

Zaświadczenia

Data powstania: 2016-06-27 15:06
Data modyfikacji: 2016-06-27 15:07

Wydział Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Przecławiu, w zakresie spraw podatkowych, wydaje zaświadczenia:

 1. o stanie majątkowym,
 2. o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 3. stwierdzające okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców/teściów/prowadzonym osobiście,
 4. potwierdzenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Pobiera się opłatę skarbową w kwocie:

 1. od wydania zaświadczenia o stanie majątkowym – 17,00 zł,
 2. od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21,00 zł,
 3. za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5,00 zł,
 4. od wydania potwierdzenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej m.in. wydanie zaświadczenia w sprawach:

 1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych,
 3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 4. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 5. budownictwa mieszkaniowego.

Zaświadczenia wydawane są niezwłocznie na pisemny wniosek. W sprawach skomplikowanych termin wydania zaświadczenia może się wydłużyć maksymalnie do 7 dni. Wnioski można składać osobiście, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej, o ile jest ona wymagana.

Opłatę skarbową można uiścić w pokoju nr 16 urzędu (2. piętro) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu: 19 9184 0004 2001 0000 0286 0001

 

Dokumenty do pobrania


Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wniosek o potwiedzenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców/teściów/prowadzonym osobiście,

 
Autor: Ozimek Wojciech
 
Ilość wyświetleń: 2852Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Unia Europejska

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu