^
Jesteś tutaj: Strona główna / System SMS

System SMS

Data powstania: 2017-04-05 10:26
Data modyfikacji: 2017-04-05 10:33

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przecław,

Burmistrz Przecławia informuje, że od dnia 1 maja 2017 roku zostanie wprowadzony bezpłatny SMS‑owy system informowania mieszkańców Gminy Przecław o sprawach związanych z podatkami, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzaniem kryzysowym i ważnymi wydarzeniami, związanymi z Naszą Gminą. System będzie wysyłał m.in. przypomnienia o zbliżających się terminach płatności podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywozu śmieci. Ponadto usługa ta będzie ostrzegała przed zagrożeniami i niekorzystnymi prognozami pogody. W jej ramach samorząd zapraszał będzie również do uczestnictwa w organizowanych uroczystościach, imprezach, zebraniach czy konsultacjach społecznych.

WAŻNE! Usługa będzie całkowicie BEZPŁATNA i aktywna po złożeniu przez zainteresowanych stosownego OŚWIADCZENIA.

W związku z powyższym zaprasza się wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie numeru telefonu kontaktowego w celu wprowadzenia do Systemu Powiadamiania SMS Gminy Przecław i otrzymywania krótkich wiadomości.

Druk w formie papierowej jest do pobrania i złożenia w Wydziale Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Przecławiu, w pokoju nr 7 (na parterze) od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.


Dokumenty do pobrania


 

Formularz rejestracyjny

Formularz zmiany lub wyrejestrowania nr telefonu

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA

Zgoda na przetwarzanie danych RODO

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 2802
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu