^
Jesteś tutaj: Strona główna / Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu

Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu

Data powstania: 2019-05-14 14:25
Data modyfikacji: 2019-05-14 14:28

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przecław w zakresie rekreacji
i wypoczynku poprzez budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 

Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00538-6935-UM0910633/17 zawartą w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przecław w zakresie rekreacji i wypoczynku poprzez budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze.   Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 51 378,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.  

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 749 

Galeria zdjęć:


  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Przecławiu
  • Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w PrzecławiuPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Unia Europejska

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu