^
Jesteś tutaj: Strona główna / Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu

Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu

Data powstania: 2017-04-03 11:16
Data modyfikacji: 2017-04-03 11:16

Gmina Przecław pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole, Gmina Przecław”. 29 marca 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.

Przedmiotem projektu jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole.

Głównym celem Projektu jest zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Przecław przede wszystkim w miejscowości Podole.

 W wyniku realizacji projektu powstanie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Błoniu o przepustowości docelowej 1010 m3/d. W ramach zadania powstaną 2 reaktory biologiczne, budynek techniczny, zbiornik magazynowy osadu nadmiernego, pompownia ścieków, zbiorniki uśredniające ścieków i osadów dowożonych, studnia pomiarowa, taca najadowa, stacje: zlewcza i kraty hakowej, budynek na agregat prądotwórczy, śmietnik, fundament pod silos na wapno, studnia wody technologicznej. Nastąpi dostawa technologii i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia wyposażona zostanie w niezbędne instalacje. Projekt obejmuje również budowę 8,27 km sieci kanalizacji sanitarnej w Podolu (rejon przepompowni od P4 do P8).

Całkowita wartość Projektu: 10 984 472,61 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy).

Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 8 842 750,61 zł (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt jeden groszy).

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 516 338, 01 zł (słownie: siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych jeden grosz) i stanowi nie więcej niż 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Trwają prace nad realizacją zadania Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu. Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest:

Konsorcjum Firm:

 • „INSTALBUD” Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów
 • Fambud –Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. ul. Mszczonowska 73, 96-100 Skierniewice
 • Fambud Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bruna 24/87, 02-594 Warszawa

 

Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 651 

Galeria zdjęć:


 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w Podolu
 • Oczyszczalnia ścieków w Błoniu i kanalizacja w PodoluPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu