^
Jesteś tutaj: Strona główna / Ankieta Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przecław

Ankieta Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przecław

Data powstania: 2017-01-16 12:40
Data modyfikacji: 2017-01-16 12:44

Gmina Przecław przystąpiła do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przecław współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Przygotowanie programu pozwoli Gminie Przecław na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobiegania degradacji jej obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem niniejszego badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze.

Ankieta jest anonimowa. Podane przez Państwa informacje służyć będą wyłącznie diagnozie sytuacji w Gminie Przecław, koniecznej do opracowania LPR.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.

http://deltapartner.pl/ankiety/przeclaw/

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1314
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu