^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wydział Administracyjno - Organizacyjny

Wydział Administracyjno - Organizacyjny

Data powstania: 2015-08-19 11:44
Data modyfikacji: 2015-08-19 11:44

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - informacja

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów swiadczących usługi hotelarskie

Dzialalność gospodarcza- informacje ogólne

Formularz CEIDG-1

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

CEIDG-MW

CEIDG-PN

CEIDG-POPR

CEIDG-RB

CEIDG-RD

CEIDG-SC


 EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

 • DOWÓD OSOBISTY

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

E-dowód

Dowody osobiste - informacje ogólne

 • WYMELDOWANIE

 Informacja

 Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granice-1

 Zgłoszenie wyjazdu poza granice-rp

 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

 • ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY ORAZ POBYT CZASOWY

 Informacja dotycząca zameldowania na pobyt stały lub czasowy

 Zgłoszenie pobytu stałego

 Zgłoszenie pobytu czasowego


URZĄD STANU CYWILNEGO

 • Oświadczenie o powrocie do nazwiska rodowego

 Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska

 • Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 Pełnomocnictwo do sprostowania uzupełnienia aktu

 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 Wniosek o sprostowanie uzupełnienia aktu stanu cywilnego

 • Wpisanie zagranicznego aktu do ksiąg polskich

 Pełnomocnictwo do transkrypcji aktu urodzenia

 Pełnomocnictwo do transkrypcji

 Wniosek wpisanie do ksiąg aktu małżeństwa

 Wniosek wpisanie do ksiąg aktu urodzenia

 Wniosek wpisanie do ksiąg aktu zgonu

 Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego

 • Wydanie odpisu aktu trodzenia, małżeństwa, zgonu

 Pełnomocnictwo do odebrania aktu stanu cywilnego

 Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

 Wydanie odpisu AU AM AZ

 • Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • Zawarcie związku małżenskiego - ślub cywilny

 Wniosek o skrócenie terminu

 Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

 • Zawarcie związku małżeńskiego - ślub konkordatowy

 Oświadczenie o noszonych nazwiskach po ślubie

 Wniosek o sporządzenie aktu małżeństwa

 Zawarcie związku małżeńskiego- ślub konkordatowy

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka

 Pełnomocnictwo zgłoszenie urodzenia dziecka

 Zgłoszenie urodzenia dziecka

 • Zgłoszenie zgonu

 Zgłoszenie zgonu

 • Zmiana imienia lub nazwiska

 Wniosek o ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA

 Zmiana imienia lub nazwiska

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 3619 

Galeria zdjęć:


  KAMERY ONLINE

  Rynek w Przecławiu

  Stadion Miejski w Przecławiu

  Plac zabaw w Przecławiu