Urząd Miejski w PrzecławiuAktualności
Aktualności

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
z dnia 22 listopada 2014 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. ...

Aktualności

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE
z dnia 22 listopada 2014 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego przeprowadzonych w dniu16 listopada 2014 r....
Aktualności
"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi. ” — Jan Paweł II
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu oraz wszystkim służbom społecznym, składam wyrazy uznania i podziękowania...
Aktualności
Pozwolenie na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu jest już prawomocne. Planowana do budowy oczyszczalnia została zaprojektowana wg. najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia jest przygotowana...
Aktualności
Mieszkańcy Kiełkowa mogą już korzystać z urządzeń zabawowych i rehabilitacyjnych w oddanym do użytku Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowym. Park został zlokalizowany na terenach szkoły podstawowej. Jest ogólnodostępny i można...

Wirtualne miasto

 

Rynek w Przecławiu Online

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu