Urząd Miejski w PrzecławiuAktualności
Aktualności
Szanowni Mieszkańcy Gminy Przecław, 
Drodzy Goście, Osoby i Instytucje współpracujące z Gminą

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, dzieląc się ze wszystkimi świąteczną radością przekazujemy najserdeczniejsze życzenia, by te dni triumfu życia nad śmiercią przyniosły Państwu optymizm i nowe siły na trudy pracy i nauki. Życzymy wzajemnej serdeczności, w czasach gdy bywa ona coraz rzadszym dobrem, niech każdy z Was wykorzysta ten czas jak najlepiej.
Ze Świątecznym Pozdrowieniem,
Burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin
Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Krawczyk
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Przecławiu

Aktualności
W dniu 7 kwietnia 2014r. w Samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu w Dniu Światowego Zdrowia realizowano projekt ,,Dzień Zdrowego Żywienia”przy współpracy Fundacji ING Dzieciom. Fundacja ING Dzieciom opiera filary swojej działalności na fundamentach powołanej w 1991r. Fundacji Banku Śląskiego.
Aktualności
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie wraz z Zarządem Koła Gospodyń Wiejskich ,,TUSZYMIANKI’’ w Tuszymie, mają przyjemność zaprosić Państwa na uroczystą prezentację pod hasłem: ,,Wielkanoc tradycją znaczona’’. Prezentacja odbędzie się w dniu 12.04.2014r. o godzinie 16-tej w ,,Domu Strażaka’’ w Tuszymie...
Aktualności
Dzięki staraniom Burmistrza Przecławia Ryszarda Wolanina Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Gminie Przecław dofinansowanie na realizację zajęć nauki pływania dla klas III szkół podstawowych. Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania rozpoczną się 15 kwietnia i trwać będą do końca 2014 roku. Łącznie udział w projekcie weźmie 90 dzieci z klas III wszystkich szkół podstawowych naszej Gminy...
Aktualności
Rusza budowa placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w Gminie Przecław (nazwa zadania: Budowa Parków Rehabilitacyjno – Wypoczynkowych). Zgodnie z opracowanym harmonogramem trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy placów w Tuszymie (teren przy szkole podstawowej) i w Białym Borze (teren przy filii szkoły podstawowej)....

Rynek w Przecławiu Online